dissabte, 19 d’abril de 2008

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DUTES A TERME PER LA PENYA

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA LITERATURA I LA CULTURA CATALANES, QUE HA INICIAT I QUE TÉ PREVIST DE SEGUIR DUENT A TERME LA PENYA JOAN SANTAMARIA–AGRUPACIÓ PER AL FOMENT DE LA CULTURA CATALANA, L'ANY 2008


El dijous, dia 24 de gener passat ja hi hagué la primera vetllada–tertúlia de l'any, amb una disquisició sobre la suggeridora temàtica proposta sota el títol de “Any 1640, quan Catalunya era una república”, a càrrec del convidat d'honor, Sr. Agustí Rodes i Català, historiador, escriptor i editor, amb comentaris i col·loqui arran de la publicació de la seva mitja dotzena de llibres sobre recerca històrica –que és la seva gran passió– “Un tast de la història de Catalunya” i d'altres, que desvetllaren extraordinari interès i animació en els concurrents.

També, el dia 21 de febrer passat, hi hagué una vetllada ben particular, com fou la dedicada al tema “El que no sabem prou bé: El pintor Joaquim Mir, víctima del franquisme”, amb l'escriptor vilanoví convidat d’honor, Sr. Oriol Pi de Cabanyes i Almirall, autor del llibre Passió i mort de Joaquim Mir. El col·loqui que se suscità fou del tot eloqüent.

El dia 27 de març passat hi hagué com a convidats d’honor el Sr. Joan Panadès i Muñoz, professor d'oratòria; el Sr. Josep Batalla i Saigí, arquitecte; i la Sra. Nati Muñoz-Espinalt i Garcia, filla de Carles M. Espinalt, presidits tots plegats pel M.H. Sr. Heribert Barrera i Costa –qui fou president del Parlament de Catalunya–, en el Memorial que la Penya–Agrupació dedicà a glossar la tasca, obra i petjada de l'orador, grafòleg i psicòleg que fou Carles Muñoz Espinalt, amb motiu del 15è. aniversari de la seva mort. Els suggestius temes exposats foren, respectivament: “La personalitat oratòria de Carles M. Espinalt“, “L'obra de Carles M. Espinalt“, i “Carles M. Espinalt, motivador“, als quals precedí un petit muntatge entorn d'una de les videoconferències cèlebres de l'homenatjat. La nombrosa assistència, pròxima a la seixantena de persones, i el col·loqui posterior donaren prova de l’expectació suscitada. El M.H. Sr. Barrera en féu l'epíleg amb un profitós parlament.

El pròxim dia 24 d’abril és prevista la celebració de la festivitat de Sant Jordi amb l’anomenat, justament, “Sopar del Llibre”, enguany amb un tractament diferenciat i particular. El tema serà, dins l'any del centenari del naixement de Mercè Rodoreda –l'escriptora guardonada, l'any 1956, amb el I Premi Joan Santamaria per la seva obra de narració Carnaval–, “Autoretrat, el seu testament vital i literari”, com a presentació del llibre acabat d'editar amb el mateix nom, a cura dels convidats d'honor d'aquesta vetllada, Sra. Mònica Miró i Vinaixa, professora d'universitat, investigadora, assagista i editora, i Sr. Abraham Mohino i Balet, professor d'Institut, escriptor, pintor i editor. També és convidat a la vetllada el Sr. Sameer Ràwal, professor de la Casa Àsia, poeta, ex-professor de la UAB, i traductor de La plaça del Diamant a la llengua hindi. N'ha excusat la presència, en canvi, per raons d'edat, la penyaire Sra. Núria Folch i Pi, vídua del Sr. Joan Sales, qui foren editors de Mercè Rodoreda. Encara és previst de fer repartiment de llibres a tots els assistents, i obsequis específics relatius a la vetllada oferts de forma altruista per uns penyaires distingits.

I el mes de maig pròxim –en concret, el dissabte, dia 24, en commemoració del 53è. aniversari del decés de l'escriptor Joan Santamaria i Monné i dels “51 anys de Premis Joan Santamaria”-, se celebrarà la “Nit de la Penya–Agrupació, amb els actes d'atorgament dels 51ens. Premis Joan Santamaria 2008, com el de Narració –el que fa més anys que es convoca en llengua catalana amb el mateix nom–; i també, el 20è. Premi d’Assaig breu, el 4t. Premi de Poesia, i el 13è. Premi juvenil de Narrativa breu, en un gran acte que s'esdevindrà aquella mateixa nit. Es preveu que hi haurà una concurrència singular, com la dels anys anteriors.

Els convidats d'honor per a la resta de tertúlies d’enguany encara han d'acabar-se de determinar, degut a compromisos diversos adquirits per uns i altres. L’avançament mínim de dates i els probables temes a tractar, però, són els següents:

La represa de vetllades del curs serà, com de consuetud, el mes d'octubre, i el dijous, dia 23 es tractarà de fer la presentació dels llibres que hi haurà ja publicats corresponents als guanyadors i finalistes dels Premis Santamaria d’enguany, és a dir, el 51è. de Narració, el 20è. d’Assaig breu, i el 4t. de Poesia –el del 13è. Premi juvenil ja serà presentat la mateixa Nit de la Penya–Agrupació–.

Per al dia 20 de novembre, pròxima la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, hom establirà contacte amb les personalitats adequades per glossar la persona o entitat guardonada amb el XIV Premi de Música “Francesc Pujol i Pons”, a la qualitat artística i fidelitat al país, i que serà atorgat durant aquesta vetllada.

I el dia 18 de desembre s'escaurà novament la Vetllada de Nadal, amb l'acte d'atorgament dels quinzens Guardons d'Honor a uns quants penyaires més, per la fidelitat demostrada. També és previst de tornar a retre homenatge al Dr. Ramon Aramon i Serra –qui havia estat president honorífic de la Penya Santamaria fins al seu traspàs–, enguany amb la restauració del ”Premi Aramon a la fidelitat lingüística”, basat en la votació popular que n'hauran fet socis i sòcies, i tot comptant amb la presència d'alguna personalitat de prestigi.

La proposta és, doncs, obtenir una subvenció suficient per satisfer les despeses d'organització de les activitats previstes de realitzar enguany i que no poden pas ser sufragades de cap altra manera que amb les aportacions ordinàries dels socis.


Barcelona, abril del 2008
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA PENYA JOAN SANTAMARIA–AGRUPACIÓ PER AL FOMENT DE LA CULTURA CATALANA, EL CURS 2006-07, I FINS A L'ACABAMENT DE L'ANY 2007El curs s'inicià, com de consuetud, amb les respectives reunions de la Junta directiva del setembre i de l'octubre del 2006 (en coincidència amb la data de cada tertúlia, a efectes pràctics), en una sala del mateix indret d’organització dels actes, amb l'objectiu de preparar la programació de les activitats previsibles per al curs 2006-07, com són les vetllades mensuals de les terceres setmanes en general, especialment la vetllada extraordinària de Nadal per la seva proximitat i, més en particular, la celebració de la Nit de la Penya–Agrupació del mes de maig. En aquestes reunions, com és de suposar, es posa un èmfasi especial en l'aspecte econòmic, quant a la consecució del finançament imprescindible, tant per mitjà de l'augment del nombre de socis, com pel que fa a les possibilitats d'obtenir una mínima esponsorització o mecenatge, subvencions oficials, etc.

Durant el curs 2006-07, totes les vetllades mensuals amb tertúlia s'esdevingueren a les dependències de l’Hotel Catalònia, Ducs de Bergara, de Barcelona, on se celebrà àdhuc l'atorgament dels Premis Joan Santamaria 2007, durant l’anomenada Nit de la Penya–Agrupació.

Les vetllades de la Penya–Agrupació no són pas reservades exclusivament als socis, sinó que estan obertes a tota mena de persones simpatitzants i, com a principis generals, a totes aquelles qui s’identifiquin amb els ideals d'amistat i de catalanitat. L'assistència mitjana generada cada mes és a l’entorn de la cinquantena de persones, i cap a cent cinquanta la de la Nit de la Penya–Agrupació.

Cal remarcar que els ingressos econòmics per poder assolir els objectius de la Penya Joan Santamaria–Agrupació per al Foment de la Cultura Catalana amb les activitats programades per la Junta directiva per cursos acadèmics -les quals són ratificades i aprovades per l'assemblea general de socis-, provenen únicament de les quotes d'aquests socis -per domiciliació bancària o pagament en efectiu-, i ara, també, de les subvencions concedides per la Institució de les Lletres Catalanes i del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, tal com es detalla més avall a l'estat d'ingressos del 2007.

Així, doncs, el 25 d’octubre del 2006 ja hi hagué la primera vetllada del curs, en aquesta ocasió dedicada al tema “Seleccions catalanes: Reconeixement internacional de l’esport català”, a càrrec del Sr. David Moner i Codina, advocat especialitzat en Dret civil, mercantil i fiscal, ex-esportista i actual president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Com es pot suposar, se suscità un bell col·loqui entre els assistents.

La 2a. vetllada fou la del dia 22 de novembre, i s’organitzà per fer el lliurament del XII Premi de Música Francesc Pujol i Pons al Festival Tradicionàrius, en l’avinentesa de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. La glossa de la institució guardonada fou a càrrec del Sr. Joan-Josep Isern, escriptor i crític literari, i en recollí el guardó el seu president, el músic Sr. Jordi Fàbregas i Canadell. La singular vetllada es clogué amb un col·loqui molt interessant.

La vetllada del Sopar de Nadal, extraordinària com sempre, tingué lloc el dia 20 de desembre, amb l'acte de lliurament dels 13ns. Guardons d'Honor de la Penya com a homenatge anual de reconeixement als sis penyaires destacats següents: Na Ma. Llum Bedrina i Montanya, Dr. Joan Colomines i Puig, N’Antoni Cunillera i Pagan, Na Ma. Assumpció Ginés i Such, En Benvingut Iglésias i Sellés, i Na Magda Lladó i Fuster. El secretari general llegí uns mots d’agraïment del Dr. Colomines en nom dels guardonats. Després hi hagué una excel·lent vetllada, pensada i estructurada com a acte poètic amb el tema “Recital horiginal… de Nadal”, a càrrec del convidat d’honor, Sr. Josep Pedrals i Urdàniz, jove poeta i recitador, director artístic de l’Associació Horinal (Obrador de Recitacions i Noves Actituds Literàries), qui delectà els concurrents amb una disquisició tota plena d’humor i ironia. En el transcurs de la mateixa vetllada també fou presentat el darrer llibre Recull de records, de la Sra. Magda Lladó, penyaire nonagenària, poeta i escriptora acabada de guardonar.

El dimecres 24 de gener hi hagué la 1a. vetllada de l'any nou, amb l’Il·lm. Sr. Salvador Alsius i Clavera, periodista i sociòleg, com a convidat d'honor. El tema que glossà fou “Hi ha un “fet diferencial” català en matèria de sexe?”, amb comentaris i col·loqui arran de la llavors recent publicació del seu llibre Catalunya sexual. No cal pas dir com fou d’interessant el diàleg que posteriorment se suscità entre els assistents.

A la tertúlia del dia 21 de febrer hi intervingué, com a convidat d'honor, el Sr. Joan Margarit i Consarnau, Dr. arquitecte, catedràtic jubilat de càlcul d’estructures de l’ETS d’Arquitectura de Barcelona, i reconegut poeta. El tema desenvolupat fou “Serveix per a alguna cosa la poesia?”. El desenvolupament d’aquest acte fou, òbviament, del tot selecte i exquisit.

El dia 21 de març es desenvolupà la vetllada corresponent i, com a convidat d'honor, casualment un altre Margarit, en aquesta ocasió el Sr. Ferran Margarit i Feliz, filòsof i també poeta, desenvolupà el tema “Ramon Llull, Francesc Pujols i l’art de pensar”. Malgrat la diferència secular entre aquests dos personatges, el convidat n’ajudà a establir els paral·lelismes de pensament, i el col·loqui que se suscità fou molt amè i distès.

El dia 24 d'abril s’organitzà l’anomenada “Vetllada de Sant Jordi”, en aquella ocasió amb el plantejament temàtic d’”Un nou Sant Jordi, amb Víctor Alexandre i Èric Bertran”, en què en una trobada de cost reduït oberta a tota la gent jove, el periodista i escriptor presentà la seva obra teatral recent Èric i l’Exèrcit del Fènix, basada en el llibre del mateix nom d’aquell noi, ara estudiant de batxillerat, que als 14 anys fou acusat de terrorista per haver tramès correus electrònics en què demanava l’etiquetatge en català. També s’aprofità la vetllada per fer presentació dels darrers llibres dels penyaires, Srs. Antoni Gómez, Núria Mínguez, Miquel-Lluís Muntané i Ma. Lluïsa Pazos. Després encara hi hagué un col·loqui molt animat, i foren repartits llibres i d’altres obsequis a tots els assistents.

La celebració de la Nit de la Penya-Agrupació, amb què s’acabà el curs, s'escaigué el dissabte, dia 26 de maig, amb una vetllada més que extraordinària i els actes d'atorgament dels 50 Anys de Premis Joan Santamaria 2007, és a dir: els 50ens. Premis Joan Santamaria de Narració i de Teatre, conjuntament (els que fa més anys que es convoquen amb el mateix nom en llengua catalana), el 19è. d’Assaig breu, el 3r. Premi de Poesia, el 12è. Premi juvenil de narrativa breu, adreçat als estudiants d'ensenyament secundari, i, encara, els 2ns. Premis Europa de Guió cinematogràfic en llengua catalana (de guió i de diàleg). La vetllada fou presidida pel Sr. Oriol Izquierdo i Llopis, director de la Institució de les Lletres Catalanes, pels membres de la Junta directiva i les seves respectives persones acompanyants. Hi actuà de presentador el Sr. Joan Armengol, periodista i locutor, i s'hi llegiren les actes dels jurats respectius, amb intervencions dels autors corresponents. Hi hagué també un acte lúdic, amb un recital de poesia jove, a càrrec de la poetessa russa Sra. Xènia Dyakonova, i un altre de cançó catalana, amb la Sra. Núria Inglès com a cantant.

El curs actual, 2007-08, s'ha iniciat també amb les reunions de la Junta directiva corresponents als mesos de setembre i d'octubre per a la programació de les activitats regulars de la Penya -consistents en les vetllades mensuals, la Vetllada de Nadal i la Nit de la Penya-, prèvia a la seva organització efectiva.

La primera vetllada d'aquest curs fou el quart dijous, dia 25 d’octubre, amb la presentació dels llibres guanyadors dels Premis Joan Santamaria 2007, a càrrec del Sr. Víctor Pallàs, secretari dels diversos jurats, i la Sra. Ma. Lluïsa Pazos, coordinadora del Premi juvenil. S’hi presentaren l’obra guanyadora del 50è. Premi de Narració (el de Teatre en quedà desert), l’obra guanyadora i la finalista del 19è. Premi d’Assaig breu, i l’obra guanyadora i les set finalistes del 3r. Premi de Poesia. El col·loqui posterior amb els autors assistents i uns quants membres dels jurats respectius fou, evidentment, de gran interès.

Després, el dia 22 de novembre, hi hagué una il·lustrativa vetllada destinada a fer lliurament del XIII Premi de Música Francesc Pujol i Pons al musicòleg Sr. Francesc Bonastre i Bertran. La glossa del guardonat fou a càrrec del Sr. Àlex Sòria i Cabré, periodista i crític musical. Aquest premi vol reconèixer la trajectòria de persones i institucions que hagin excel·lit en el camp de la música a Catalunya i que hagin realitzat aquesta tasca amb un esperit cívic i de servei al país, i és costum de fer-lo coincidir amb la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. Després, la persona guardonada intervingué delectant a la concurrència amb una mena de classe magistral entorn de la musicologia catalana, la qual fou seguida d’un animat col·loqui.

També hi hagué la vetllada extraordinària corresponent al Sopar de Nadal, el dia 20 de desembre passat, amb l'acte de lliurament anual dels 14ns. Guardons d'Honor de la Penya a les cinc penyaires destacades següents: N’Àngela Prats i Benet, Na Teresa Pujol i Aubia, N’Aurèlia Serra i Gasulla, Na Montserrat Torner i Oriol, i Na Pilar del Val i Vega. Totes elles reberen el digne reconeixement dels assistents. Després es féu l’Homenatge al Dr. Ramon Aramon i Serra –qui fou president honorari de la Penya–, amb motiu del centenari del seu naixement. L’acte fou presidit pel M.H. Sr. Heribert Barrera i Costa, ex-president del Parlament de Catalunya, i en glossaren la vida i l’obra el Sr. Bernat Joan i Marí, secretari de Política Lingüística, i la Sra. Ma. Lluïsa Pazos i Noguera, autora del llibre L’amenaça del català light. Aquesta darrera vetllada de l'any 2007 fou, doncs, tan ben celebrada com esqueia.


Barcelona, abril del 2008
CALENDARI DE REALITZACIÓ, DINS L'ANY 2008, DE LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ PREVISTES PER LA PENYA JOAN SANTAMARIA–AGRUPACIÓ PER AL FOMENT DE LA CULTURA CATALANATal com ha estat dit a la memòria explicativa de les activitats per dur a terme, la seva realització prevista està d'acord amb el calendari següent:


Data Activitat Convidats/des d'honor Temàtica
24.01.08 Vetllada-tertúlia mensual Sr. Agustí Rodes i Català, historiador, escriptor i editor “Any 1640, quan Catalunya era una república” (comentaris i col·loqui arran dels seus llibres Un tast de la història de Catalunya, i d'altres)
21.02.08 Vetllada-tertúlia mensual Sr. Oriol Pi de Cabanyes i Almirall, escriptor “El que no sabem prou bé: El pintor Joaquim Mir, víctima del franquisme” (arran del seu llibre Passió i mort de Joaquim Mir)
27.03.08 Vetllada-tertúlia mensual M.H. Sr. Heribert Barrera i Costa, ex-president del Parlament; Srs. Joan Panadès i Muñoz, professor d'oratòria; Sr. Josep Batalla i Saigí, arquitecte; Sra. Nati Muñoz-Espinalt, filla de Carles M. Espinalt “Memorial Carles Muñoz Espinalt“ en el 15è. aniversari de la seva mort. “La seva personalitat oratòria“.“La seva obra“.“Carles M. Espinalt, motivador“
24.04.08 Vetllada-tertúlia de Sant Jordi (Sopar del llibre) Sra. Mònica Miró i Vinaixa, professora de la UOC, investigadora, assagista i editora; Sr. Abraham Mohino i Balet, professor d'institut, escriptor, pintor i editor “Memorial Mercè Rodoreda“ - autora guardonada amb el 1r. Premi Santamaria de narració, l'any 1956- dins l'any del centenari del seu naixement. Presentació d'“Autoretrat, el seu testament vital i literari", a cura dels convidats a la vetllada
24.05.08 “51 anys de Premis Joan Santamaria”
Acte de celebració de la “Nit de la Penya Joan Santamaria–Agrupació per al Foment de la Cultura Catalana”
Guardonats i finalistes dels Premis de Narració, d’Assaig breu, de Poesia, i Juvenil de Narrativa breu Atorgament dels Premis Joan Santamaria (51è. de Narració, 20è. d’Assaig breu, 4t. de Poesia, i 13è. Juvenil de narrativa breu)
23.10.08 Vetllada-tertúlia mensual, primera del curs 2008-09 Guardonats i finalistes dels darrers Premis de Narració, Assaig breu, i Poesia Presentació dels llibres ja publicats corresponents a cadascun d’aquests premis
20.11.08 Vetllada-tertúlia mensual Atorgament del XIV Premi de Música “Francesc Pujol i Pons”, a la qualitat artística i fidelitat al país Glossa de la persona o entitat guardonada. Intervencions diverses de persones expertes
18.12.08 Vetllada extraordinària de Nadal Personalitats de prestigi Atorgament dels 15ns. Guardons d'Honor a penyaires distingits. Acte de proclamació del Premi Ramon Aramon i Serra a la fidelitat lingüística, restaurat
Barcelona, abril del 2008